V edycja Kursu Komputerowego 09.03.2010 - 26.03.2010

       W marcu 2010 r. odbyły się zajęcia II grupy V edycji Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 17 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy.
     Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:
Urszuli Perkowskiej, Monice Adamskiej, Agnieszce Dworakowskiej, Pawłowi Łapińskiemu, Michałowi Łupińskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu, Pawłowi Perkowskiemu, Bartoszowi Jeneralczuk, Adrianowi Prószyńskiemu, Jakubowi Łapińskiemu, Mateuszowi Choińskiemu.