V edycja Kursu Komputerowego 13.04.2010 - 30.04.2010

      W kwietniu 2010 r. odbyły się zajęcia III grupy V edycji Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 10 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy.
 Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:Monice Adamskiej, Agnieszce Dworakowskiej, Pawłowi Łapińskiemu, Michałowi Łupińskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu, Bartoszowi Jeneralczuk, Jakubowi Łapińskiemu, Mateuszowi Choińskiemu.