V edycja Kursu Komputerowego 11.05.2010 - 28.05.2010

     W maju 2010 r. odbyły się zajęcia IV grupy V edycji Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 10 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy.
  Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:
Monice Adamskiej, Pawłowi Łapińskiemu, Michałowi Łupińskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu, Bartoszowi Jeneralczuk, Jakubowi Łapińskiemu, Mateuszowi Choińskiemu.