VII edycja Kursu Komputerowego 15.03-01.04.2011 r.

01 kwietnia 2011 r. odbyły się ostatnie zajęcia III grupy VII edycji Kursu Komputerowego dla Dorosłych. W zajęciach uczestniczyło 13 osób, które szkoliły się z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy z I liceum Ogólnokształcącego w Łapach.
Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom: Monice Adamskiej, Michałowi Łupińskiemu, Jakubowi Łapińskiemu, Mateuszowi Choińskiemu, Mateuszowi Duchnowskiemu,  Mateuszowi Średzińskiemu, Mateuszowi Dadura, Patrykowi Kondrackiemu, Kamilowi Guz.