Spotkanie z Panią notariusz Małgorzatą Dadura

Notariusz, to osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności, którym należy nadać formę notarialną. W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej. W ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” 27.02.2012 r. odbyło się spotkanie uczniów I LO z Panią notariusz Małgorzatą Dadura. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu notariusza należy ukończyć studia prawnicze, następnie złożyć egzamin na aplikację notarialną, zdać egzamin zawodowy i odbyć obowiązkową asesurę. Precyzja, doskonała znajomość procedur z różnych dziedzin prawa, wyobraźnia i poczucie odpowiedzialności to cechy, które powinna posiadać osoba wykonująca ten zawód. Nie reprezentuje ona interesów państwa, lecz ma obowiązek traktować wszystkie podmioty prawa i osoby fizyczne na równi.Jedynym miejscem pracy dla notariusza jest kancelaria notarialna. Dlatego też kariera notariusza nie jest szybka ma stabilny przebieg i wiąże się z uznaniem społecznym. Temat spotkania okazał się bardzo interesujący a młodzież miała niebywałą okazję poznać ten trudny i odpowiedzialny zawód. Pani Małgorzata pomimo wielu obowiązków znalazła czas na zaproszenie i przyjście do biblioteki.