Lekcja z przedsiębiorczości z Panią Moniką Dzielnik pt. „Stowarzyszenia – szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach spotkali się 23.10 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Łapach z Panią Moniką Dzielnik przedstawicielką Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi powstała w oparciu o doświadczenia współpracy pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. To właśnie współdziałanie na płaszczyźnie drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się podstawą do realizacji projektu LGD N.A.R.E.W. Obecnymi członkami stowarzyszenia jest 9 gmin: Choroszcz, Kobylin Borzymy, Łapy, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne, Wyszki, Tykocin oraz Narwiański Park Narodowy jak również osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Prelegentka przygotowała pokaz multimedialny, w którym zaprezentowała różne formy działania i przedstawiła szczegółowy zakres działalności stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami programowymi LGD ma możliwość przekazania funduszy w ramach programu Leader. Podział środków na realizacje projektów odbywa się w drodze konkursu dla następujących działań: odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ora małe projekty. Kolejna lekcja z przedsiębiorczości pozwoliła uczniom zrozumieć jak wieki jest potencjał naszego regionu i jak maksymalnie można go wykorzystać dla własnego rozwoju.