Studenci łapskiego UTW inaugurują rok akademicki 2016/2017

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Łapach 6 października 2016 roku zamieniła się w aulę uniwersytecką. Studenci Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęli nowy rok akademicki. Prezes Zarządu UTW p. Barbara Gogolewska powitała gości oraz licznie zgromadzonych studentów ciepłymi słowami, zapoznając słuchaczy z programem uroczystości. Wykład inauguracyjny wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku p. Krystyna Szner, zapoznając słuchaczy z historią powstania UTW. Pierwszy Uniwersytet założono we Francji w 1973 roku. Zapoczątkował on powstawanie kolejnych organizacji na rzecz seniorów w Europie. W Polsce pierwszy UTW powstał w 1975 r. w Warszawie a jego pomysłodawczynią była profesor Halina Szwarz.
Najważniejszymi celami UTW są:
- aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
W dalszym ciągu wykładu p. Szner zapoznała słuchaczy z działalnością UTW w Białymstoku, który działa już od 1994 roku. Zapraszała studentów do udziału w prowadzonych wykładach i odpowiadała na liczne pytania. Następnie głos zabrała sekretarz UMiG Łapy pani Anna Rutkowska, która w imieniu p. Burmistrz złożyła życzenia owocnej pracy w nowym roku akademickim. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łapach pani Barbara Bajda w swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważna jest współpraca z łapskimi seniorami. Zaakcentowała fakt, że członkowie UTW biorą aktywny udział we wszystkich akcjach, projektach i programach organizowanych przez bibliotekę.
Po odśpiewaniu studenckiej pieśni „Gaudeamus igitur” prezes UTW Barbara Gogolewska przedstawiła zebranym plan najbliższych spotkaniach i prosiła o zgłaszanie swego udziału w zajęciach różnych sekcji. Na zakończenie uroczystości przy smacznej kawie i słodkim ciasteczku omawiano plany na najbliższe miesiące.

                                                                                                                                                                                                       UTW