Wykład Mariana Olechnowicza pt. „Z Łap wyszła niepodległość”

W dniu 3 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej UMiG w Łapach studenci Stowarzyszenia UTW w Łapach wysłuchali wykładu p. Mariana Olechnowicza o walkach o niepodległość Polski na naszych terenach i ludziach, którzy brali w nich udział. Spotkanie zostało poświęcone głównie Stanisławowi Nilskiemu - Łapińskiemu bohaterowi Łap i całej Polski w walkach niepodległościowych w I wojnie światowej i przeciwko bolszewikom. Zapoznaliśmy się z życiorysem tego wspaniałego młodego mężczyzny, ideału polskiego oficera, który poświęcił swe życie walce o niepodległą Polskę. Za obronę Warszawy w sierpniu 1920 r. odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari V klasy, za walki pod Wołkowyskiem otrzymał Krzyż Walecznych. Zmarł w wieku 31 lat. Spoczął na Cmentarzu Orląt we Lwowie, w obronie którego walczył w 1918 r. Józef Piłsudski odznaczył pośmiertnie Nilskiego - Łapińskiego Krzyżem Niepodległości z mieczami. Wykreślony z kart historii, ale nie zapomniany, dzięki ludziom – pasjonatom, którzy starali się ocalić jak najwięcej pamiątek i dokumentów o naszym lokalnym bohaterze. Dlaczego taki tytuł wykładu? Ponieważ w lutym 1919 roku jednostki wojskowe formowane w Łapach wyruszyły wyzwolić Białystok. Wykład spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem. W imieniu studentów prezes UTW p. Barbara Gogolewska złożyła serdeczne podziękowania. Następnie koleżanki z sekcji miłośników poezji przedstawiły wzruszający montaż słowno-muzyczny o tematyce niepodległościowej, który nagrodzono gorącymi brawami. To było wzruszające. Bardzo dziękujemy. Na zakończenie p. Gogolewska przekazała komunikaty o zbliżającym się w grudniu Walnym Zebraniu Członków oraz spotkaniu opłatkowym, na które zapraszamy wszystkich studentów łapskiego UTW, a koleżanka Stanisława Stypułkowska poinformowała o planowanych wycieczkach.