Walne zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

 

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia UTW w Łapach. Prezes Zarządu p. Barbara Gogolewska zapoznała zebranych z porządkiem obrad. Po stwierdzeniu ważności zebrania (obecnych było ponad 50% członków) , wybraniu przewodniczącej i sekretarza zebrania, p. prezes omówiła działalność Zarządu za rok 2016. Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Maria Olendzka przedstawiając poniesione koszty w roku 2016 i ich celowość. W związku z pozytywną oceną pracy Zarządu w roku 2016 wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęto stosowną uchwałę. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia UTW w Łapach członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. W dalszym ciągu obrad głos zabrały p. Czech – w sprawie spotkania opłatkowego oraz p.Stypułkowska w sprawie wycieczek:
- nad Biebrzę – 19.05.2017r.,
- do Warszawy – 27 06.2017r.,
- oraz trzydniowa na trasie Toruń-Inowrocław-Kruszwica-Licheń-Nieborów - 2,3,4.06.2017r.
Na zakończenie uczestnicy zebrania zgłaszali propozycje wyjazdów do kina oraz teatrów i filharmonii. Wyrażono również chęć spotkania karnawałowego.Zarząd podejmie stosowne działania mające na celu realizację zgłaszanych propozycji oczywiście licząc na współpracę koleżanek i kolegów.

                                                                                                                                                                                                                                                  UTW