Członkowie UTW w Łapach kończą kolejny rok działalności

W dniu 08.06.2017 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości członkowie Stowarzyszenia UTW zakończyli rok akademicki 2016/2017. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz - Urszula Jabłońska, dyrektor Biblioteki Publicznej – Barbara Bajda, dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości – Magdalena Perkowska – Szymanowicz. Spotkanie rozpoczął wykład mgr dietetyki Agaty Laskowskiej pt. „Dieta przy osteoporozie” , która zapoznała licznie zgromadzonych studentów z następującymi zagadnieniami: przyczyny i objawy choroby, poznanie składników negatywnie oddziałujących na układ kostno-stawowy, poznanie korzyści ze zmiany nawyków żywieniowych oraz pogłębienie samoświadomości w zakresie zdrowego żywienia. Wiedza zdobyta w czasie wykładu będzie przydatna każdemu, kto chciałby zadbać o swoje zdrowie lub działać profilaktycznie w przypadku wystąpienia osteoporozy. Zebrani gorącymi brawami podziękowali za przekazaną wiedzę. Występ dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej rozpoczął kolejny etap spotkania. Żywiołowość młodych wykonawców, dziecięca radość i entuzjazm wywołała uśmiechy na wszystkich twarzach. Słowa podziękowania za działalność i zaangażowanie w życie społeczne miasta przekazała zebranym burmistrz Urszula Jabłońska wraz z informacją o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą ”Życie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek”. Za współpracę i udział Stowarzyszenia w projektach prowadzonych przez bibliotekę podziękowała dyr biblioteki Barbara Bajda. Prezes Zarządu Barbara Gogolewska podsumowała działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2016/2017 i poinformowała zebranych o projektach, które będą realizowane w okresie wakacyjnym oraz jesiennym. Życząc udanych wakacji i atrakcyjnego wypoczynku zakończyła uroczystość.

                                                                                                                                                                                                                                                                        UTW