Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach – już po raz dziesiąty inauguruje nowy rok akademicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach po raz 10 zainaugurował nowy rok akademicki 2017/2018. W uroczyści wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Łap Urszula Jabłońska, dyr Inkubatora Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz oraz dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Łapy Barbara Bajda z pracownikami. Spotkanie ze studentami poprowadziła prezes stowarzyszenia Barbara Gogolewska. W swoi wystąpieniu powiedziała „Nie ignorujemy realiów starości, ale jeszcze jesteśmy ciekawi świata, mamy sporo rzeczy do zrobienia, chcemy dodać życia do naszych lat…” Pewne jest jedno - Stowarzyszenie z roku na rok nie tylko ma coraz więcej studentów, ale i młodnieje duchem! A słuchacze? Z roku na rok ich przybywa! Każdy jest wyjątkowy i każdy wnosi do tej licznej, ponad stu osobowej grupy, coś wyjątkowego i wartościowego. Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy wykładem psycholog Anny Puchalskiej pt. „Relacje międzyludzkie. Jak się kształtują? Jak na nie wpływać?”. Wykład dotyczył relacji międzyludzkich oraz możliwości wpływania na ich jakość, a także uznanie odrębności drugiego człowieka oraz jego akceptację. Studenci dowiedzieli się jak ważną rolę spełnia przekaz pokoleniowy oraz relacje panujące w rodzinie. Aktywny udział słuchaczy, a także pytania dotyczące wykładu świadczy o tym, że temat był ciekawy i intrygujący, a my całe życie uczymy się kształtować relacje między sobą, nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Uroczystości towarzyszył występ muzycznie uzdolnionej młodzieży z łapskich szkół, która swoją grą i śpiewem umiliła spotkanie. Wspólne zdjęcie podsumowało uroczystą inaugurację a podczas słodkiego poczęstunku toczyły się inspirujące rozmowy o nowych działaniach w kolejnym roku akademickim. Zapraszamy chętnych seniorów do wstąpienia w szeregi studentów UTW i aktywnego uczestnictwa w realizowanych zadaniach.

                                                                                                                                                                                                                      UTW