Od projektu do… projektu

 

„ Jeszcze w zielone gramy, choć skroń niejedna siwa (…)
Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła…”

                                                  Wojciech Młynarski   

      W grudniu b.r. odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, na którym wybrane zostaną nowe władze. To świetna okazja nie tylko do podsumowania kadencji obecnego zarządu, ale także popularyzacji idei uniwersytetów trzeciego wieku. „Zapraszamy w swoje szeregi wszystkich seniorów z terenu miasta i gminy Łapy. Zachęcamy nie tylko do udziału w przedsięwzięciach, ale także do wypróbowania swych sił w ich inicjowaniu. To prawda, że wymaga to od nas trochę wysiłku, ale dzięki temu czujemy, że robimy coś dla siebie, a nie ktoś dla nas i… za nas.”- mówi pani Barbara Gogolewska, prezes Zarządu UTW.
     Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach działa od 2012 roku. W październiku br. zainaugurowany został kolejny jego rok akademicki 2017/2018. Przez te lata liczba słuchaczy wzrosła prawie trzykrotnie. Skąd takie zainteresowanie?
     „Powodów jest co najmniej kilka”- mówi pani Barbara Gogolewska. „Wprawdzie o satysfakcję życiową należy zadbać przede wszystkim samemu, ale we wspólnocie siła. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż z roku na rok coraz bogatsza staje się realizowana przez stowarzyszenie oferta zajęć i przedsięwzięć.” Dzięki ogromnej życzliwości i współpracy z pracownikami Biblioteki Publicznej w Łapach oraz wsparciu ze strony władz miasta udało się obecnemu Zarządowi UTW w bieżącym roku kalendarzowym włączyć stowarzyszenie w realizację aż trzech projektów! Śmiało można stwierdzić, iż łapscy seniorzy nie tylko nie pozostają poza nurtem głównych wydarzeń, ale wykazują się ogromną operatywnością w pozyskiwaniu funduszy i te wydarzenia inicjują.
     W maju 2017r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach otrzymał zaproszenie z Fundacji LARUS do udziału w projekcie „Babcioterapia” dofinansowywanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. W czasie czterech wyjazdowych spotkań na terenie Nadleśnictwa Rudka seniorzy mogli poznać i przypomnieć sobie zastosowanie różnych ziół, nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania zdrowych produktów pozyskanych na łonie natury.
     Kolejnym z przedsięwzięć był projekt zatytułowany „Życie darem, zdrowie bogactwem- aktywnie w trzeci wiek”. Dzięki pozyskanym od Burmistrz Łap funduszom w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, członkowie stowarzyszenia od października do końca br. mieli okazję uczestniczyć w zadaniach z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz twórczego organizowania czasu wolnego. Były to: spotkania z fizjoterapeutą, dietetykiem i psychologiem, wycieczka do Puszczy Knyszyńskiej oraz zajęcia integracyjne nt. „Zdrowo żyjemy- jemy nie tyjemy”. „Nie byłoby tego projektu, gdyby nie panie z Biblioteki Publicznej w Łapach”- podkreślała w rozmowie prezes Zarządu UTW.
     W najbliższym czasie, bo w listopadzie, zakończy się realizacja największego, jak dotychczas, projektu finansowanego z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”, a realizowanego przez UTW w Łapach we współpracy z Fundacją Instytutu Działalności Publicznej. Łapscy seniorzy- studenci dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom od maja br. m.in. uczestniczyli w 6 tematycznych wykładach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zajęciach warsztatowych nt. poznania i wykorzystywania różnych funkcji telefonów komórkowych oraz warsztatach ceramicznych. Ponadto zorganizowanych zostało 6 wyjazdów na basen (dla 25- osobowych grup), wyjazd do Teatru Dramatycznego i Opery Podlaskiej w Białymstoku.
     Aż trudno uwierzyć, że te wszystkie działania obejmują ostatnie pół roku! Nie wspominamy tu o działaniach finansowanych spoza projektów, z własnych składek. Szczegółowe relacje i fotoreportaże z wszystkich przedsięwzięć, wyjazdów, prelekcji znajdziemy na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Łapach, gdzie UTW ma swoją zakładkę i z powodzeniem ją redaguje („Oczywiście dzięki pomocy pań z Biblioteki”). Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w budynku Gimnazjum w Łapach, a członkowie zarządu pełnią cotygodniowe dyżury w Bibliotece Publicznej w każdą środę w godz. od 10 do 12.

                                                                                                           Barbara Łabęcka

 

            ScreenHunter_201 Nov. 06 15.59.jpg      ScreenHunter_197 Nov. 06 11.22.jpg               larus.png