Podsumowanie ministerialnego projektu przez łapskich słuchaczy UTW w Boćkach

W dniu 25.11.2017 przedstawiciele Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”. Projekt realizowany był przez Instytut Działalności Publicznej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w powiecie bielskim w miejscowości Boćki. Na uroczystości obecny był wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Program konferencji:
- wystąpienie Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- podsumowanie projektu
- wykład inauguracyjny pt. „Szlachetne zdrowie – nowoczesne metody badań nad chorobami cywilizacyjnymi”
- scenki kabaretowe - UTW w Boćkach
- wystąpienie zaproszonych gości
- zwiedzanie miejscowości Boćki w tym zabytkowego kościoła i cerkwi
- spotkanie prezesów UTW, animatorów i Zarządu Instytutu Działalności Publicznej
Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń i wzajemne poznanie słuchaczy podlaskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

                                                                      UTW