Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

     W dniu 7 grudnia 2017 r. minęło 3 lata od chwili wyborów kolejnego zarządu Stowarzyszenia UTW, któremu od grudnia 2014r. przewodniczy prezes Barbara Gogolewska. Sprawozdanie z działalności UTW przedstawione przez prezes spotkało się z bardzo pozytywną oceną. W okresie 3-letniej kadencji organizowania czasu wolnego studentów rozwijano zainteresowania poprzez: udział w wydarzeniach kulturalnych, pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności, wolontariat i rozrywkę. Seniorzy uczestniczyli w kilku różnorodnych projektach. Pracę zarządu bardzo wysoko oceniła Komisja Rewizyjna pod względem merytorycznym jak i finansowym. Na wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zgromadzeni jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Kolejnym etapem zebrania był wybór nowych władz. Z uwagi na brak kandydatów zgłoszono ustępujący zarząd na kolejną kadencję. Wszyscy otrzymali 100 % poparcia. Odchodzącym z Zarządu koleżankom Halinie Kubiś, Wandzie Danowskiej i Elżbiecie Wądołowskiej współzałożycielkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach podziękowaliśmy bardzo serdecznie za wieloletnią, ciężką i bezinteresowną pracę.
      Na zakończenie zebrania zaprosiliśmy koleżanki i kolegów do Opery Podlaskiej w Białymstoku na operetkę J. Straussa „Zemsta Nietoperza”, która odbędzie się 2 lutego 2018r. (zapisy i wpłaty do końca br., dokładne informacje na tablicy ogłoszeń w bibliotece).
     Zaprosiliśmy również seniorów na podsumowanie projektu „Życie darem zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek” połączone ze spotkaniem opłatkowym 13 grudnia br. w sali „Pod Aniołem” o godz. 16-tej.

                                                                      Zarząd UTW