Wykład Bożeny Kalinowskiej „ Wycieczka na Kresy – Grodno i okolice”

Święta, święta i po świętach… Koniec leniuchowania. Rok 2018 studenci UTW w Łapach rozpoczęli wykładem Bożeny Kalinowskiej przewodnika PTTK pt. „ Wycieczka na Kresy – Grodno i okolice”. W dniu 11.01.2018 r. odbyliśmy wirtualną wycieczkę na Kresy. Zapoznaliśmy się z historią Grodna a tym samym przypomnieliśmy sobie historię Polski z którą to miasto jest nierozerwalnie związane. Pierwsze prawa miejskie nadał Grodnu wielki książę litewski Witold. Rozbudowują je kolejni władcy z dynastii Jagiellonów. O rozwój miasta dbała też królowa Bona. Czasy największej świetności przeżywało Grodno za panowania króla Stefana Batorego. Władca ten prowadząc z Moskwą wojny wybrał zamek grodzieński na swoją rezydencję. Miasto stało się faktyczną stolicą państwa. W okresie rządów Jana Sobieskiego w Grodnie odbywał się co trzeci sejm walny Rzeczypospolitej. Wielce zasłużoną postacią dla miasta był starosta grodzieński, Antoni Tyzenhaus, który doprowadził miasto i okolice do wielkiego rozkwitu. Tu w 1793 r. targowiczanie zwołali na Nowym Zamku ostatni Sejm Rzeczypospolitej. Pod presją rosyjskiej armii posłowie uznali II rozbiór Polski. W 1795 r., również na Nowym Zamku, Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Grodno na długie lata znalazło się w granicach Imperium Rosyjskiego. Dopiero w marcu 1921 r. Grodno ostatecznie weszło w skład Rzeczypospolitej, jako miasto powiatowe województwa białostockiego. We wrześniu 1939 r. miasto broniło się przed Armią Czerwoną- nieskutecznie. Po II wojnie światowej weszło w skład Związku Radzieckiego. Długo można zwiedzać Grodno wędrując polskimi śladami. To ważna lekcja naszej historii. Słuchając wykładu oglądaliśmy Grodno i te dawne – na rycinach i te obecne na aktualnych zdjęciach. To doskonała inspiracja na zorganizowanie wycieczki. Gorącymi brawami słuchacze nagrodzili prezentację. Dziękujemy i prosimy o następne. Na zakończenie prezes Barbara Gogolewska przypomniała o kolejnych spotkaniach a koleżanka Stanisława Stypułkowska zaprosiła do udziału w planowanych w roku 2018 wycieczkach.

                                                                                                                                                      UTW