„Któryś za nas cierpiał rany…” – program poetycko-muzyczny sekcji Miłośników Poezji

 

W zamierzeniu autorów, program miał skłaniać do przemyśleń i dostarczyć głębokich przeżyć. Wykorzystano w nim fragmenty prozy m.in. Kazania Biskupa Zawitkowskiego, poezję dawną i współczesną. Nastrój zadumy pogłębiała muzyka a uczestnicy w podniosłym nastroju śpiewali pieśni religijne.

                                            UTW