Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach uroczyście zakończyli rok akademicki 2017/2018

W dniu 7.06.2018 r. studenci UTW działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy zakończyli kolejny rok akademicki 2017/2018. Spotkanie zorganizowane w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy zaszczycili swoją obecnością burmistrz Łap Urszula Jabłońska, dyr biblioteki Barbara Bajda oraz studenci UTW. Prezes Zarządu ciepłymi słowami powitała wszystkich zgromadzonych i zaprosiła do aktywnego udziału w uroczystości. Wykład pt. „Poezja dawniej i dziś” przeprowadzony przez p. Iwonę Jaźwińską wywołał wiele wspomnień i wzruszeń, a wspólnie recytowane wiersze przeniosły studentów w beztroskie, szkolne lata. I tak wędrując przez epoki począwszy od poezji M. Reja i J. Kochanowskiego, poprzez A. Mickiewicza, J. Słowackiego, I. Kraszewskiego, M. Konopnicką do M. Białoszewskiego, Z. Herberta, Cz. Miłosza i W. Szymborskiej – słuchaliśmy krótkich fragmentów poezji, poznając jej związki z historią narodu, z kulturą epok i stylami. Chociaż nie zawsze potrafimy interpretować poezję, jednak ciągle nas wzrusza, bawi i zmusza do refleksji. Kończąc swój wykład p. Iwona przytoczyła jakże wymowny cytat Cypriana Kamila Norwida:
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…”
W dalszej części spotkania wysłuchano sprawozdania z całorocznej działalności i udziału w realizowanych projektach tj.:
- „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu w 2017 r.”- program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- „Zycie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek” – projekt dotowany przez Urząd Miasta i Gminy w Łapach
oraz tych, które będą realizowane jesienią 2018 r. tj.:
- „Wsparcie UTW na Podlasiu w roku 2018 – II Edycja” program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - realizację którego już rozpoczęliśmy
- „ Z formą za pan brat – senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista”- projekt dotowany przez Urząd Miasta i Gminy w Łapach.
Miłym akcentem było wspólne śpiewanie przy akompaniamencie jednego ze studentów UTW, akordeonisty p. Romana Czecha, a przy słodkim poczęstunku omawiano plany dalszej realizacji programów w kolejnym roku akademickim. Na zakończenie spotkania prezes przypomniała, że w przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 10- lecia naszej działalności. W związku z tym ważnym wydarzeniem musimy zmobilizować się do godnego uczczenia rocznicy. Kończąc spotkanie studenci życzyli sobie miłych i pogodnych wakacji oraz atrakcyjnych zajęć w kolejnym roku akademickim.

                                                                                                                                                                                                      UTW