Wycieczka studentów UTW na Warmię i Kanał Elbląski

W dniach 8,9, 10 czerwca 2018 r. Studenci UTW wzięli udział w wycieczce na Warmię i Kanał Elbląski. Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od zwiedzania Arboretum w Kudypach. Jest to, utworzony w 1983 r., ogród botaniczny, który kolekcjonuje rośliny drzewiaste, w celu ukazania ich piękna i różnorodności, zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych i edukacją przyrodniczą. Przewodnik w ciekawy sposób przedstawił nam park, w którym połączone zostały naturalne zasoby z drzewami pomnikowymi, jak i nowe nasadzenia liczące około 300 gatunków odmian drzew i krzewów. Bardzo przyjemnie wędrowało się nam pośród śpiewu ptaków.
Potem przejechaliśmy do Olsztyna, gdzie obejrzeliśmy XIV- wieczny zamek, który był siedzibą administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z którego korzystał. Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej.
Następnego dnia zaplanowaliśmy rejs statkiem. Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in.: system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie. Oddany do użytku w latach 60-tych XIX wieku służył statkom towarowym. Pochylnie poruszane są przez turbiny napędzane spływającą wodą. Wykorzystano tu różnicę poziomu wody w kanale. Niezapomniane widoki, piękna przyroda i podziw dla pomysłodawcy i wykonawców tego cudu techniki pozostaną w naszej pamięci na długo. Rejs trwał ponad 4 godziny, ale czas upłynął szybko na rozmowach i wspólnym śpiewie.
W ostatnim dniu naszej wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, którego początki sięgają 1909 roku, kiedy to w Królewcu, ówczesnej stolicy Prus Wschodnich, zapadła decyzja o utworzeniu muzeum architektury wiejskiej. W 1937 roku ze względu na ograniczoność terenu Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego zdecydowano o przeniesieniu obiektów do Olsztynka. Jednak nie wszystko udało się przenieść, ze względu na zły stan obiektów i wykonano kopie.
Następnie przejechaliśmy do Stębarku, na miejsce Bitwy pod Grunwaldem. Powędrowaliśmy pod pomnik, który został odsłonięty w 19660 r. w 550 rocznicę bitwy i do Muzeum, które dziś dysponuje powierzchnią wystawienniczą 275 m². Eksponowana jest w nim wystawa stała „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 r.”, której podstawową częścią są mapy, plany, rysunki, fotografie oraz duża ilość oryginalnych egzemplarzy, a także kopii broni i uzbrojenia średniowiecznego. W części archeologicznej prezentowane są zabytki odkryte na Polach Grunwaldu: groty bełtów kusz, groty strzał łuków, fragmenty mieczy, ostrogi i unikalne w polskich zbiorach muzealnych fragmenty rękawicy pancernej. Ponadto, w Muzeum, eksponowana jest wystawa „Grunwald – 600 lat chwały” ukazująca kopie dokumentów, mapy i plany dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych z Zakonem Krzyżackim i Królestwem Polskim.
Wycieczka była udana, pogoda dopisała, nocowaliśmy w Gietrzwałdzie, gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne. Był też czas na modlitwę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Gierzwałdzkiej, na drodze krzyżowej i przy źródełku.

                                                                                                                                                                                                                                               Stanisława Stypułkowska UTW