Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach 4 października prezes UTW Barbara Gogolewska zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019. Na uroczystość oprócz słuchaczy przybyła burmistrz Łap Urszula Jabłońska i pracownicy Biblioteki Miasta i Gminy Łapy. Spotkanie rozpoczął wykład realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Instytut Działalności Publicznej pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu – druga edycja”. Tematem wykładu było stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce, a wygłosiła go dr Maria Bauchrowicz-Tocka. Przybliżone w nim zostały sylwetki ośmiu posłanek na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) oraz ich działalność parlamentarna. Jedną z nich była urodzona się w Łomży w 1886 roku i związana z województwem białostockim Maria Moczydłowska. Pomimo tego, że w 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze, to z dużą determinacją walczyły z istniejącymi jednak ograniczeniami obyczajowymi i prawnymi utrudniającymi im swobodę życia i pracy. Duży wpływ na budzenie ich aktywności publicznej i społecznej miały organizacje i prasa kobieca. Miłym akcentem uroczystości był występ muzyczny przygotowany przez słuchaczy UTW. Na zakończenie prezes Barbara Gogolewska omówiła harmonogram spotkań zaplanowanych na październik i zachęciła do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach. Ich ilość i różnorodność tematyki wywołała duże zainteresowanie, dlatego też studenci zapewne z niecierpliwością oczekują na kolejne zaplanowane wspólne spotkania.

                                                               UTW