„Z formą za pan brat - senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista” – beneficjenci realizują kolejne zadanie projektu

W życiu każdego człowieka mogą wystąpić okoliczności, które będą wymagać gwałtownego działania aby uratować komuś życie lub zdrowie. Taka sytuacja może się zdarzyć gdziekolwiek: w pracy, w drodze, nawet w domu. Niestety w takich momentach większość ludzi gubi się i zamiast udzielić niezbędnej pomocy wpada w panikę. Reakcja ta wynika z nieznajomości i niekompetencji tego typu spraw, a gdy ktoś potrzebuje pomocy ważna jest każda sekunda. Kontynuując działania projektu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Seniorzy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, które mają na celu pomóc poszkodowanym w stanie zagrożenia życia, a także w innych niebezpiecznych sytuacjach. Teoretycznych i praktycznych informacji na temat czynności, które należy wykonać przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego udzielił prowadzący szkolenie, ratownik medyczny Paweł Jurkian. Uczestnicy poznali jak właściwie sprawdzić podstawowe funkcje życiowe, nauczyli się jak poprawnie poinformować telefonicznie służy medyczne i prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Beneficjenci dowiedzieli się także, jak postępować w przypadku zadławienia lub zachłyśnięcia wśród niemowląt, dzieci i dorosłych. Było to pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w ramach realizowanego projektu. Pamiętajmy, że do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy człowiek, nie tylko specjalne służby, a nieudzielenie jej, uważane jest za przestępstwo i surowo karane.