Pierwsza pomoc – kolejne szkolenie w ramach projektu „Z formą za pan brat - senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista”

Jak prawidłowo wykonać defibrylację dowiedzieli się seniorzy podczas kolejnego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Z formą za pan brat - senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista”. Na terenie miast, w wielu miejscach publicznych, coraz częściej można spotkać Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED. Dzięki dostępności tego urządzenia mamy możliwość udzielania skutecznej pomocy osobie, u której nastąpiło migotanie komór serca. Statystyki użycia AED dowodzą, że wykonanie defibrylacji zwiększa szansę przeżycia do 75%. Ratownik prowadzący szkolenie zapoznał słuchaczy z prawidłowym użyciem defibrylatora oraz pokazał jakie czynności należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć jak poprawnie używać urządzenia w nagłych wypadkach i dowiedzieli się również o jego skuteczności. Instruktor Paweł Jurkian kolejny raz przypomniał beneficjentom o zasadach udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zasady postępowania w przypadkach porażenia prądem elektrycznym. Ratownik udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, a także uświadomił wszystkim „że nawet nieporadna reanimacja jest lepsza niż żadna”.