Łapscy seniorzy podsumowali projekt „Z formą za pan brat - senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista”

Seniorzy Miasta i Gminy Łapy, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy łapskiej bibliotece uroczyście zakończyli projekt pt „Z formą za pan brat - senior podróżnik, senior ratownik, senior szaradzista”. Dotacja na realizację zadania została przyznana w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadań gminy Łapy, w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018r. Projekt zakładał profilaktykę zdrowotną osób starszych, czyli działania mające na celu promocję i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.
Licznie zgromadzeni seniorzy, którzy od października do grudnia czynnie uczestniczyli w comiesięcznych działaniach spotkali się, aby podsumować projekt. Na uroczystość przybył burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, który pogratulował uczestnikom ciekawych spotkań i zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby takie przedsięwzięcia były kontynuowane w kolejnych latach. Prezes UTW Barbara Gogolewska omówiła i podsumowała projekt, dziękując dyrektor biblioteki Barbarze Bajdzie i pracownikom, za ich duży wkład w realizację działań projektowych. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną przypominającą zgromadzonym najciekawsze wydarzenia z przeprowadzonych zadań. Wspólnie omawialiśmy wycieczkę do Białegostoku pt. "Ślady walki pamięci o Niepodległą RP znane i mniej znane fakty historyczne", dwa szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, wyjazd na kręgle oraz turniej gry w scrabble. Uczestnicy turnieju gry w scrabble otrzymali z rąk prezes UTW dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Miłym akcentem uroczystości był recital Magdaleny Pietruczak oraz występ taneczny podopiecznej Środowiskowego Domu Samopomocy Anny Budzisz pod kierunkiem Beaty Kiełsy. Wydarzenie było okazją do wzajemnych podziękowań, dzielenia się wrażeniami, a także snucia planów na przyszłość. Beneficjenci z zaangażowaniem opowiadali o przebiegu wspólnych spotkań i dzielili się swoimi opiniami. Cieszy nas bardzo fakt, że seniorzy swoją aktywnością, pogodą ducha i chęcią pogłębiania wiedzy przekonują innych do tego typu działań.

                                                                                                                                                                                                                                                                     UTW