Przeżywanie Wielkiego Postu – montaż poetycko-muzyczny słuchaczy UTW

W dniu28 marca 2019 r. Sekcja Miłośników Poezji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach przedstawiła poetycko- muzyczny program artystyczny związany z przeżywanym właśnie okresem Wielkiego Postu. W części słownej wykorzystano teksty znanych poetów, np. J. Lechonia, K.K. Baczyńskiego, J. Twardowskiego, a także biskupa J. Zawitkowskiego. Zaprezentowane zostały również wiersze regionalnych poetek mieszkających w najbliższej okolicy Łap. Uzupełnieniem i wzmocnieniem przekazu poetyckiego były pieśni religijne, a całość wprowadziła słuchaczy w nastrój refleksji i zadumy.