VII Marsz Nordic Walking studentów UTW 2019r.

W dniu 11.05.2019 r. o godz. 11:00 członkowie UTW w Łapach włączyli się do ogólnopolskiej akcji „VII Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2019 roku” organizowanej przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” UTW w Wejherowie. Stadion OKF w Łapach i okolice Bindugi były trasą sportowego marszu. Na 5 km trasę wyszło 20 seniorów. Celem akcji było zachęcenie studentów UTW do aktywności sportowej, integracja środowiska i promocja czynnego spędzania wolnego czasu. Wszystkim uczestnikom marszu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, sprzyjała aura, było słonecznie i ciepło. Dyrektor OKF Grzegorz Niwiński z dużym zaangażowaniem pomagał uczestnikom w pokonywaniu trasy i zorganizowaniu ogniska.Za przygotowanie imprezy i jej przebieg dziękujemy kierownictwu OKF i uczestnikom marszu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łap do uczestnictwa w imprezie w następnym roku.

                                                                                                                                                                                                                                               Zarząd UTW