Rusza nowy projekt dla seniorów pt. „Czas darowany nam - aktywność fizyczna seniorów”

We wrześniu 2019r. ruszył nabór do projektu wspófinansowanego z budżetu Miasta Łapy w ramach zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizatorem działań projektowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach, które powstało i działa przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy od 2009 roku. Program zajęć będzie sprzyjał rozwojowi ruchowemu i intelektualnemu seniorów Miasta i Gminy Łapy oraz słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. W projekcie trwającym od października do grudnia, zaplanowano następujące działania:
- spotkanie sportowe seniorów na stadionie miejskim w Łapach (październik)
- jednodniową turystyczną wycieczkę "Śladami mazowieckich przodków" (październik)
- wykład pt. "Ruszaj się - bądź aktywny, ciesz się zdrowiem" (listopad)
- wyjazd na kręgle (grudzień)
Poprzez realizację zadania zwiększona zostanie wiedza z edukacji i promocji zdrowia, a także aktywności fizycznej i psychicznej seniorów. Beneficjenci nauczą się w jaki sposób kontynuować zainteresowania, służyć drugiemu człowiekowi, poprawiać więź społeczną i koleżeńską.
Jest to kolejny projekt adresowany do tej samej grupy docelowej z tego samego terytorium, komplementarny z wcześniej realizowanymi przedsięwzięciami. Uzupełnia tym samym poprzednie projekty nadając im spójny charakter.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w biurze UTW ul. Matejki 19 (byłe Gimnazjum) w każdą środę w godzinach od 10:00 – 12:00 lub tel. 792 952 017.