Wykład ks. Adama Skreczko prof. dr hab. nauk teologicznych pt. „Dziadkowie i wnuki”

13.01.2010 to data kolejnego wykładu w łapskim Uniwersytecie III Wieku. Tym razem był to referat ks. Adama Skreczko na temat roli dziadków w wychowaniu wnucząt. Po gorącym przyjęciu prelegenta przez naszych studentów rozpoczął się wykład o jakże ciekawym problemie bezpośrednio dotyczącym większości naszych słuchaczy. Wykładowca podkreślał, że odpowiedzialność za wychowanie dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach jednakże babcia i dziadek odgrywają w życiu dziecka bardzo istotną rolę. Dysponują czasem, którego zwykle brakuje rodzicom, a także doświadczeniem i cierpliwością oraz zaangażowaniem emocjonalnym. Sprawiają, że dziecko chętnie przebywa w ich towarzystwie i czuje się z nimi bezpiecznie. Swym autorytetem mogą wspierać autorytet rodziców, skutecznie włączając się w proces wychowania wnuków. Często zdarza się jednak, że ulegają zachciankom wnucząt, nadmiernie je rozpuszczając. Wykładowca podkreślał, iż bardzo ważne jest, by metody wychowawcze stosowane przez rodziców i dziadków były jednolite i konsekwentnie stosowane. Na zakończenie studenci nagrodzili profesora gromkimi brawami i żywo dyskutując opuszczali gościnną salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy.