Zajęcia w sekcjach na UTW

Mija już pierwszy semestr roku akademickiego 2009/2010 naszego łapskiego Uniwersytetu III Wieku. Oprócz comiesięcznych wykładów integralną częścią działalności UTW są zajęcia rozwijające zdolności słuchaczy i umożliwiające im samorealizację w różnych dziedzinach. Mają one charakter fakultatywny a ich realizacja zależy od zainteresowań słuchaczy. Przy naszym UTW powstały sekcje takie jak: decoupage, języka angielskiego, fotograficzna, szachowo-brydżowa, pielęgnacji roślin i ogrodów, teatralna, plastyczna, komputerowa, sportowa. Zajęcia pogłębiają indywidualne zainteresowania słuchaczy cieszą się dużym powodzeniem. Zajęcia sportowe i komputerowe zgromadziły największą liczbę chętnych. W rozwijaniu manualnych umiejętności kształcą się studentki na zajęciach decoupage i plastycznych. Prężnie działają też pozostałe sekcje. Studenci z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, a ich marzenia są motorem do dalszego samokształcenia.