Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna po wakacjach nowy rok studenckiej działalności

To już kolejny rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach. 10 października w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Udział w organizowanych zajęciach daje słuchaczom wiele satysfakcji, rozwija intelektualnie, pomaga w wypełnianiu wolnego czasu, wzbudza ciekawość świata, a przede wszystkim zbliża środowisko seniorów. Członkowie stowarzyszenia działają tylko z własnej, nieprzymuszonej woli, a za swoją aktywność nie oczekują jakichkolwiek ocen.
Gośćmi studentów byli burmistrz miasta Krzysztof Gołaszewski, dyrektor biblioteki Barbara Bajda, dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz. W swoim wystąpieniu burmistrz Łap złożył serdeczne życzenia studentom oraz stwierdził, że aktywna praca UTW pełni ważną rolę w lokalnej społeczności.
Początek roku akademickiego to również uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wykład inauguracyjny pt. „Wrzesień 1939 w Łapach” wygłosił Piotr Sobieszczak, przybliżając zebranym fakty z pierwszych dni wojny. Po raz pierwszy zgromadzeni słuchacze odśpiewali hymn UTW w Łapach, który został napisany przez jego członków.  
Na zakończenie spotkania zebrani zostali poinformowani o planach pracy na nowy rok akademicki 2019/2020 oraz przebiegu realizacji projektu pt. „Czas darowany nam – aktywność fizyczna seniorów” współfinansowanego przez Urząd Miasta.
W imieniu członków UTW składamy podziękowania burmistrzowi Łap Krzysztofowi Gołaszewskiemu i dyrektor biblioteki Barbarze Bajda, którzy pomimo nawału obowiązków poświęcili swój czas biorąc udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach.

                                                                                                                                                                                                             Zarząd UTW