"Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii". Prezentacja Stanisława Kosickiego o Czesławie Antonim Palucisie

Podczas kolejnego w tym roku akademickim spotkania z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii", 22 listopada, poznaliśmy bliżej sylwetkę pana Czesława Antoniego Palucisa. Nie urodził się w Łapach, ale całe swoje dorosłe życie związał z naszym miastem. W powstałym w latach 50. Liceum Pedagogicznym uczył śpiewu i muzyki oraz prowadził zespół muzyczny. Pod jego opieką działał zespół wokalno-muzycznym przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łapach. Przez wiele lat w Zespole Szkół Mechanicznych kierował szkolną orkiestrą i to z takimi sukcesami, że bez jej udziału żadna większa lokalna uroczystość nie mogła się odbyć. W 1973 roku zespół bierze udział w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Klukowie, a rok później zdobywa jedną z głównych nagród na Młodzieżowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. Czesław Palucis z pracą pedagoga godził też inny obowiązek. Przez długi okres czasu pełnił funkcję organisty w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Nie sposób pominąć też pracy Czesława Palucisa z Żeńską Orkiestrą Dętą działającą przy Liceum Ogólnokształcącym w Łapach. To dzięki wielogodzinnym, żmudnym ćwiczeniom prowadzonym między innymi pod jego okiem orkiestra zawdzięczała swoje sukcesy. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli jego byli uczniowie z Liceum Pedagogicznego: Bogusława Kosicka, Janina Nos i Roman Czech. Opowiedzieli o nim nie tylko jako wychowawcy, ale też jako człowieku. Ludzie tacy jak Czesław Antoni Palucis tworzyli życie kulturalne i muzyczne małych miejscowości, dlatego też pozostają w życzliwej pamięci tych, którzy ich znali. Prezentacja została przygotowana przez studenta UTW Stanisława Kosickiego, prawdziwego pasjonata lokalnej historii. Swoją prezentację oparł na rozmowie z panem Czesławem Palucisem przeprowadzonej tuż przed jego śmiercią. To dzięki wiedzy i zaangażowaniu prelegenta studenci UTW mogą poznawać arkana historii naszego miasta. Na kolejne spotkanie rozmów o historii serdecznie zapraszamy już w nowym roku.