„Ku Niepodległej”. Montaż słowno – muzyczny studentów UTW

Członkowie sekcji miłośników poezji Uniwersytetu Trzeciego Wieku 27 listopada spotkali się, by zaprezentować w swoim gronie występ o tematyce patriotycznej. Muzyką i słowem złożyli hołd wszystkim pokoleniom Polaków, którzy oddali swe życie w walce o wolność Ojczyzny i godność człowieka. Spotkanie rozpoczęła pani Krystyna Łotko, która przypomniała zebranym trudną drogę narodu polskiego do niepodległości i jak wielką cenę trzeba było zapłacić, by dziś móc żyć w wolnym kraju. Studenci w odświętnych strojach i z kotylionami na piersiach z przejęciem czytali teksty polskich poetów, m.in. C. K. Norwida, Z. Herberta i A. Oppmana. W recytację wierszy wpleciona była prezentacja pieśni o zabarwieniu patriotycznym. Były to archiwalne nagrania, które przywołały muzyczne wspomnienia z minionych lat i dostarczyły dużo wzruszeń. Na zakończenie z radością wszyscy wspólnie zaśpiewali kilka piosenek o tematyce żołnierskiej, a potem gromkimi brawami podziękowali serdecznie wszystkim wykonawcom i organizatorom spotkania.