Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w grudniu w roku akademickim 2019/2020

Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w grudniu w roku akademickim 2019/2020