Wykład Małgorzaty Bajdy-Gołębiewskiej pt. „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego”

Wykład Małgorzaty Bajdy-Gołębiewskiej pracownika Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej pt. „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego”

10.02.2010 to termin kolejnego wykładu na łapskim Uniwersytecie III Wieku. Tym razem był to referat połączony z prezentacją multimedialną na temat parków narodowych i krajobrazowych oraz szlaków turystycznych województwa podlaskiego. Ciekawy i zajmujący wykład przybliżył naszym studentom niedoceniane walory turystyczne naszego województwa. Pani Małgorzata opowiedziała słuchaczom o bazie hotelowej, wyjaśniła, czym należy kierować się rezerwując miejsca noclegowe, a także zapoznała z podstawowymi pojęciami związanymi z turystyką. Przybliżyła znane nam szlaki turystyczne i zachęciła do poznania nowopowstałych m.in. Szlaku Śladami ks. Michała Sopoćki, Esperanckiego Szlaku Turystycznego związanego z postacią Ludwika Zamenhofa, a także Białostockiego Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego. Zaproponowała cykl przyszłych wykładów, które pomogą poznać i zareklamować znaczące cechy oraz wartości kutrowe i przyrodnicze naszego regionu.
Na zakończenie studenci nagrodzili wykładowcę głośnymi brawami i usatysfakcjonowani opuszczali gościnną salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy. Nadmienić należy, że jest to kolejny prelegent, który swoją wiedzą dzieli się ze studentami UTW bez gratyfikacji.