Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w styczniu w roku akademickim 2019/2020

Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w styczniu w roku akademickim 2019/2020

UWAGA! Zmiana terminu wykładu. Zamiast 9 stycznia odbędzie się on 16 stycznia w sali Urzędu Miejskiego w Łapach.