„Odkrywamy Łapy na nowo – rozmowy o historii”. Prezentacja Stanisława Kosickiego o Mieczysławie Karasewiczu

Pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii" odbyło się 24 stycznia i poświęcone zostało panu Mieczysławowi Karasewiczowi. Był on nauczycielem Liceum Pedagogicznego i Technikum Mechanicznego w Łapach. Urodził się 18 maja 1927 r. w majątku Wilkowo niedaleko Rajgrodu. W 1929 roku jego rodzice przenieśli się do Łosośnej k. Grodna. Mieczysław Karasewicz rozpoczął tam naukę w szkole powszechnej, którą od III klasy kontynuował w Grodnie. Po II wojnie światowej jego rodzina zamieszkała w Ełku. W 1950 r. pan Mieczysław zdał maturę i wbrew marzeniom o zostaniu mechanikiem, podjął naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. We wrześniu 1953 r. zaczął pracę w nowo powstałym Liceum Pedagogicznym w Łapach. Żeniąc się z łapianką na stałe związał swoje losy z naszym miastem.
W swojej prezentacji pan Stanisław Kosicki zamieścił wiele ciekawych, barwnych i zabawnych wspomnień, jakie o swoim profesorze zachowali jego uczniowie. Był doskonałym i cenionym wychowawcą. Miał niesamowite poczucie humoru. W pamięci swoich wychowanków pozostał jako człowiek prawy i szlachetny, mocnego charakteru, cechujący się głębokim patriotyzmem polegającym na stawianiu sobie wymagań.
Oglądając zdjęcia z lat szkolnych obecni na spotkaniu chętnie wspominali swoich nauczycieli i kolegów oraz przypominali sobie liczne epizody z tamtych czasów.
Pan Stanisław Kosicki, przygotowując prezentację o Mieczysławie Karasewiczu, studentom UTW przybliżył kolejną znaczącą postać, która zapisała piękną kartę historii naszego miasta. Dziękujemy mu za jego zaangażowanie i pasję, którą tak chętnie dzieli się z nami.
Miłośników naszej lokalnej historii zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 21 lutego o godz. 11.00.