Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w lutym w roku akademickim 2019/2020