Wykład dr n. med. Tadeusza Borowskiego - Beszty dyrektora Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku pt. „Opieka hospicyjno – paliatywna”

10.03.2010 to data kolejnego wykładu na łapskim Uniwersytecie III Wieku. Był to referat dr n. med. Tadeusza Borowskiego - Beszty dyrektora Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku pt. „Opieka hospicyjno – paliatywna”. W dzisiejszym świecie chory często spychany jest na margines, a jego choroba pozostaje sprawą wstydliwą i prywatną, dlatego też hospicjum powinno być miejscem, w którym człowiek cierpiący znajdzie należne mu miejsce, gdzie będzie czuł się potrzebny, szanowany i traktowany z godnością. Powyższego stwierdzania użył prelegent, który  od kilkunastu lat leczy i pomaga tym najbardziej potrzebującym. Prelekcję zaczął od historii powstania pierwszego w Polsce hospicjum stacjonarnego „Domu Opatrzności Bożej” w Białymstoku. Placówka rozpoczęła działalność 13 maja 1992 r. i działa do dnia dzisiejszego. Białostockie hospicjum posiada obecnie dwa obiekty medyczne, a także opiekę domową NZOZ Hospicjum Domowe. Opieką nad chorymi zajmuje się w formie wolontariatu wykwalifikowana kadra medyczna oraz wszyscy inni wrażliwi na ludzką niedolę i cierpienie. Na zakończenie spotkania dr Tadeusz Borowski - Beszta zachęcił do pogłębienia wiedzy o opiece hospicyjnej i pracy wolontaryjnej. Wykład spełni swoją rolę, kiedy wszyscy zaczniemy zmieniać postawy obojętności w naszych środowiskach na rzecz świadomego życia gdzie jest miejsce na godne i dojrzałe życie oraz na pogodzenie się z odejściem.