Plan zajęć studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w marcu w roku akademickim 2019/2020

UWAGA!
Spotkanie wielkopostne z 25.03. zostało przeniesione na 18. 03. (środa). Pozostałe zajęcia pozostają bez zmian.