Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach

Od dziewięciu lat, w czerwcu, członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku kończą rok akademicki. Ze względu na pandemię koronawirusa w bieżącym roku nasze comiesięczne spotkania odbywały się jedynie od 1 października 2019 r. do 15 marca 2020 r. W krótkim sprawozdaniu chcemy przypomnieć wspólne przedsięwzięcia w tym okresie.
Zarząd UTW zorganizował regularnie odbywające się zajęcia:
- gimnastykę usprawniającą,
- wykłady o różnej tematyce,
- spotkania pod hasłem „Wspólne śpiewanie”,
- grę w scrabble,
- spotkania z psychologiem.
Członkowie UTW mieli możliwość uczestniczenia w pracach sekcji: poezji, muzyki i ogrodnictwa. Oprócz nauki w ciągu roku nie zabrakło imprez okazjonalnych. W grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe, a w lutym wieczorek karnawałowy, podczas którego część artystyczną zaprezentowała grupa członków UTW.
Słuchacze mogli również korzystać z zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Łapach. Miłośnicy lokalnej historii mieli możliwość udziału w spotkaniach z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii" oraz w prowadzonym z myślą o wielbicielach X Muzy Kinie Senior. Słuchacze aktywnie uczestniczyli także w spotkaniach autorskich przygotowywanych przez bibliotekę.
W ramach realizowanego projektu pt. „Czas darowany nam – aktywność fizyczna seniorów” współfinansowanego z budżetu Miasta Łapy w ramach zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zorganizowano: spotkanie sportowe na stadionie miejskim, wycieczkę do Ciechanowca, Opinogóry i Przasnysza, wyjazd do białostockiej kręgielni oraz wykład lekarza medycyny, specjalisty rehabilitacji Marty Szeparowicz pt. „Ruszaj się – bądź aktywny, ciesz się zdrowiem”.
Ponadto studenci brali czynny udział w imprezach organizowanych przez Burmistrza Łap i Dom Kultury w Łapach: w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, w Dniu Seniora oraz w Miejskiej Wigilii.
Na rok akademicki 2019/2020 zostały zaplanowane jeszcze trzy wycieczki oraz wyjazd na spektakl do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Niestety z ogólnie wiadomych względów imprezy te nie mogły zostać zrealizowane.
Mamy nadzieje, że uda nam się w terminie rozpocząć nowy rok akademicki 2020/2021. Zamierzamy zrealizować program otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łapy: w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r., na który kolejny raz otrzymaliśmy gminne dofinansowanie. Projekt pt. „Integracja seniorów przez sport i turystykę”, realizować będziemy od października do grudnia 2020r., a rekrutacja rozpocznie się już we wrześniu. Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie.
Podczas wieloletniej działalności Stowarzyszenie UTW współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, dlatego też korzystając z okazji chcemy zaprosić seniorów zainteresowanych zwiększeniem swojej aktywności społecznej do udziału w projekcie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach pt. „TACY SAMI – Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! – aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa”. Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach lub Miasta i Gminy Łapy. Tam również można przeczytać o szczegółach przedsięwzięcia. Formularze w wersji papierowej dostępne są także w siedzibie MOPS w Łapach przy ul. Głównej 50 oraz w Dziennym Domu „SENIOR+” w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54.
W imieniu Zarządu UTW serdecznie dziękujemy studentom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie w działalność Uniwersytetu. Życzymy, aby wakacje w tym trudnym okresie były mimo wszystko wypełnione słońcem i radosnymi przeżyciami.
Do zobaczenia!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zarząd UTW