VI Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych online

VI Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych pod hasłem „Łączymy pokolenia w działaniu” odbędzie się w czwartek, 29 października, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ale ze względu na pandemię COVID-19 bez udziału publiczności. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w godz. 10:00-12:00 na portalu WrotaPodlasia.pl, a zapis filmowy zostanie udostępniony na portalu podlaskisenior.pl oraz na kanale YouTube.
Tegoroczne spotkanie przybierze formę rozmów, które moderować będzie Dominik Sołowiej. Zaproszenie do udziału w Forum przyjęli m.in.: Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Bożena Bednarek ze Stowarzyszenie Szukamy Polski i redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl oraz      dr hab. Małgorzata Halicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji. Na zakończenie zaprezentowane zostaną przykładowe filmowe wizytówki Rad Seniorów oraz relacja filmowa z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów.