Wykład Wiesławy Marii Warakomskiej notariusza Kancelarii Notarialnej w Łapach pt. „Prawo spadkowe”

 12.05.2010 to data kolejnego wykładu na łapskim Uniwersytecie III Wieku. Był to referat Wiesławy Marii Warakomskiej notariusza Kancelarii Notarialnej w Łapach pt. „Prawo spadkowe”. Przejście obowiązków i praw majątkowych z właściciela na jego krewnych reguluje prawo spadkowe. Nie ma konieczności aby dziedziczenie wiązało się zawsze z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Niezwykle sprawny jest podział majątku na bazie testamentu notarialnego. Określa on, kto i w jakich częściach dziedziczy majątek i o ile spełnia wszystkie wymogi formalne, nie podważa się go. Jeśli ktoś nie ma jednak ochoty na wizytę u notariusza, może spisać testament własnoręcznie, oczywiście w języku mu znanym, i opatrzyć go datą, by było pewne, że w czasie spisywania testamentu spadkodawca miał pełną zdolność do czynności prawnych. Pani notariusz w przystępny sposób wyjaśniła słuchaczom wszystkie zawiłości prawa spadkowego i chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Studenci Uniwersytetu III Wieku byli bardzo zadowoleni z tematu wykładu, gdyż dotyczył on ważnych uregulowań majątkowych.