Wykład Anny Pawłowskiej eksperta i trenera Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Białymstoku pt. „Wolontariat szansą rozwoju osobistego”.

Wolontariat jest to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i z rozmysłem, oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Tego zagadnienia dotyczył ostatni wykład (09.06.2010r.) roku akademickiego 2009/2010 na łapskim Uniwersytecie III Wieku.
Był to referat przeprowadzony przez Panią Annę Pawłowską z wykształcenia prawnika, eksperta i trenera Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Białymstoku pt. „Wolontariat szansą rozwoju osobistego”. Pani Anna jest również pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także założycielką i pierwszą koordynatorką Centrum Wolontariatu w Białymstoku. Podczas wykładu przybliżyła studentom historię, definicję oraz zagadnienia wolontariatu. Wszystkim osobom, które chciałyby zaangażować się w pomaganie innym, które zastanawiają się, czy mogą zostać wolontariuszami poinformowała gdzie powinny się zgłosić, oraz na co powinny zwrócić uwagę, podejmując się tego rodzaju obowiązków. Przedstawiła konkretne działania na to, iż dziś wolontariat to nie tylko pomoc bliźniemu, to również doskonała okazja, by podnieść kwalifikacje, spełniać swoje marzenia, by mieć odskocznię od codziennych spraw. Praca wolontariusza daje satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, odwdzięczenia się, poczucie, że jest się potrzebnym. Słuchacze byli zadowoleni z tematu wykładu, zadawali wiele pytań dotyczących wolontariatu otrzymując wyczerpujące odpowiedzi.