Zakończenie roku akademickiego 2009/2010 łapskiego Uniwersytetu III Wieku

Przedstawiciel władz miejskich burmistrz Roman Czepe, dyrektor Biblioteki Publicznej Józefa Bajda oraz przyjaciele i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach wzięli udział w uroczystym zakończeniu jego działalności w roku akademickim 2009/2010. Spotkanie odbyło się 16 czerwca w sali bankietowej „Wenecja” i było okazją do podsumowania pierwszego roku aktywności słuchaczy UTW. Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Biblioteki i przypomnieniu idei tworzenia uniwersytetów przyszedł czas na występ Marii Kośnik i Kamila Wróblewskiego, młodych artystów, którzy uświetnili swoim śpiewem tą wyjątkową imprezę. Dyplomy za aktywny udział w zajęciach w roku akademickim 2009/2010 wręczył studentom burmistrz Łap, życząc im powodzenia w przyszłym roku i jeszcze większej możliwość rozwoju osobistego. Miłym akcentem były słowa Pani Wandy Modzelewskiej, która w imieniu wszystkich słuchaczy UTW podziękowała pracownikom Biblioteki za ogromny wkład, jaki włożyli w utworzenie i działalność uniwersytetu. Wyrazy życzliwości przekazała również burmistrzowi, który jest gorącym orędownikiem integracji ludzi starszych w łapskim środowisku. Po oficjalnej części nastąpiła ta mniej oficjalna, a mianowicie wspaniała zabawa. Wielkie podziękowania chcemy złożyć w tym miejscu Panu Romualdowi Czech, który z dużym zapałem przygrywał znane i lubiane melodie na akordeonie. Wybór aktywnego stylu życia, możliwość rozwoju osobistego jest także okazją do wspólnej integracji i nawiązywania nowych kontaktów. Pomysłodawcy i organizatorzy uniwersytetu spodziewają się, że w kolejnym roku akademickim chętnych osób, które będą się ustawicznie kształcić przybędzie, tym bardziej, że zainteresowanie nową inicjatywą rośnie, a w środowisku ludzi starszych staje się swoistą modą. Kilka słów podsumowania: Pierwszy rok upłynął pod znakiem działalności różnorodnych sekcji: brydżowej, komputerowej, plastycznej, fotograficznej. Odbywał się też lektorat języka angielskiego. Powodzeniem cieszyły się zajęcia w sekcji pielęgnacja roślin i ogrodów, prowadzone przez Krzysztofa Idźkowskiego, wielkiego pasjonata ogrodnictwa. Sekcja decoupage prowadzona przez Panią Alicję Mocydlarz zgromadziła niemałą ilość wielbicielek zdobnictwa przedmiotów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia nordic-walking.Program oferowany przez rok działalności łapskiego Uniwersytetu to również wykłady z zakresu: zdrowia, psychologii, sztuki, literatury, turystyki, prawa i wolontariatu. Zorganizowano dwie imprezy plenerowe: wyjazd na spektakl muzyczny „Klimakterium” oraz wycieczkę „Podlaskim Szlakiem Tatarskim”, a także spotkanie integracyjne "Tłusty czwartek".