Łapski Uniwersytet III Wieku - inauguracja roku akademickiego 2010/2011

20 października 2010 roku słuchacze Uniwersytetu III Wieku rozpoczęli drugi rok studiów. Podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011 zespół „Łapskie Nutki” odśpiewał pieśń studencką „Gaudeamus”, a następnie dyrektor biblioteki Józefa Bajda powitała dostojnych studentów i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu burmistrz Łap Roman Czepe życzył studentom wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy, ciekawości życia i umiejętności zadawania pytań.
Dobiegający końca Rok Chopinowski, a także obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora zainspirowały organizatorów do wyboru tematu wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez krytyka literackiego Waldemara Smaszcza pt. „Fryderyk Chopin – poznać, zrozumieć, pokochać”. Nieoceniony wkład kompozytora w rozwój światowej muzyki stanowi natchnienie dla rzeszy polskich i zagranicznych muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe, bliskie sercom wielu pokoleń a wymowa utworów wykracza poza wymiar artystyczny. Uroczystość uświetnił występ zaprzyjaźnionego z Uniwersytetem zespołu Związku Emerytów i Rencistów „Łapskie Nutki”.
Nie mamy wątpliwości, że studiowanie jest czymś, co charakteryzuje młodość zarówno w sercach, jak i w umysłach, to potrzeba przebywania razem, radość i energia życia.