Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach laureatem Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach" znalazło się w gronie laureatów, którzy otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2020/2021.

Doroczne wyróżnienia przyznane zostało ośmiu laureatom. Każdy z nich otrzymał nagrodę finansową wysokości 9 tys. zł. Nagrody wręczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, podczas uroczystości, która odbyła się 21 grudnia br. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. W imieniu Stowarzyszenia nagrodę odebrała Prezes Zarządu UTW Pani Barbara Gogolewska.

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są od 2000 r. osobom i stowarzyszeniom, których działalność jest wyjątkowa zarówno w obszarze artystycznym, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach wyróżniono za integrowanie środowiska seniorskiego poprzez akcję "Zapisane w czasach pandemii", w wyniku której udało się zebrać niezwykle ciekawe relacje i materiały dotyczące różnych aspektów życia osób starszych i ich sposobów radzenia sobie z zupełnie nową rzeczywistością.

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

Fot.: Mateusz Duchnowski /Wrota Podlasia oraz archiwum prywatne