Wykład dr Piotra Mareckiego pt "Związek literatury z nowymi mediami"

08.12.2010 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach odbył się kolejny wykład na łapskim Uniwersytecie III Wieku. Tym razem był to referat dr Piotra Mareckiego prezesa Zarządu Fundacji Korporacja Ha!art, absolwenta polonistyki i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora kulturoznawstwa UJ, adiunkta w katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ, dyrektora Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej. Wykład prowadzony przez Piotra Mareckiego dotyczył między innymi związków literatury z Internetem, w szczególności utworem hipertekstowym - jego interaktywnością i nielinearnością. Tekst nielinearny to taki przedmiot słownej komunikacji, który nie jest prostą i skupioną sekwencją słów, wyrazów i zdań. To tekst, w którym słowa lub ciągi słów mogą różnić się przy każdym kolejnym odczytaniu. Dzieje się tak z uwagi na kształt tekstu, jego konwencję lub wpisany w tekst mechanizm. Nowe techniki ułatwiają miksowanie zastanych tworów kultury. Istnieją książki, których kolejne rozdziały można modyfikować, zmieniać ich kolejność i wpływać na losy bohaterów a czytelnik jest ich współtwórcą. Zjawisko metatekstu, gdzie odnośnik kieruje nas do następnego odnośnika, następny do następnego, kształtuje nowe nawyki czytelnicze. Obecnie młodzi ludzie nie czytają książek wyszukują tylko słowa kluczowe, które określają konkretny utwór. Wykład odsłonił słuchaczom UTW nieznane dotąd fakty z historii i przyszłości powieści hipertekstowej oraz przybliżył postaci pionierów literatury nowych mediów.