Wykład historyka Piotra Sobieszczaka pt. „Rozrywki i czas wolny mieszkańców Łap w okresie międzywojennym”

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i gminy Łapy 13 kwietnia 2011 odbył się kolejny wykład łapskiego Uniwersytetu III Wieku. Tym razem był to referat historyka Piotra Sobieszczaka dotyczący rozrywek i czasu wolnego mieszkańców Łap w okresie międzywojennym.  
W dwudziestoleciu międzywojennym Łapy liczyły ok. 7 tysięcy mieszkańców, a kolejarze stanowili lokalną elitę zawodową. Mieli własne związki zawodowe, Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Ognisko Kolejowe, klub sportowy, ośrodek półkolonijny, orkiestrę, przedszkole, kino, łaźnię. Życie kulturalne mieszkańców miasta toczyło się wokół Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego przy ulicy Fabrycznej. Główną ideą było szerzenie wiedzy i poczucia wspólnoty wśród braci kolejarskiej. W ośrodku kultury działało pięć sekcji: finansowa, kinematograficzna, dramatyczno-muzyczno-wokalna, wychowania fizycznego i werbowania członków. Pierwszym, który doskonale wyczuł potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców naszego miasta był naczelnik Warsztatów Kolejowych inż. Rudolf Schmidt. Dzięki jego inicjatywie powstała Kolejowa Straż Ogniowa, kino, teatr oraz kilka cechów rzemieślniczych. Urzędujący w latach 1934-1939 i mający wielkie zasługi w szerzeniu kultury wśród mieszkańców miał burmistrz Łap Henryk  Ciborowski i jego pracownicy, którzy brali czynny udział w odczytach i imprezach kulturalnych.
Spotkanie z Panem Piotrem pozwoliło poznać studentom nieznane życie codzienne mieszkańców naszego miasta w latach 1925-1939. Słuchacze z przyjemnością i zaciekawieniem wysłuchali ciekawostek i sensacyjnych historyjek, które towarzyszyły codziennemu życiu mieszkańców miasta. Na ciąg dalszy historii Łap już tej nieco bliższej naszym czasom studenci umówili się z Panem Piotrem w następnym roku akademickim.