Wykład Alicji Wancerz-Gluza absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

UNIWERSYTET III WIEKU 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów
Uniwersytetu III Wiekuna wykład
Pani Alicji Wancerz-Gluza
absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
współzałożycielki czasopisma Karta
członka zarządu Ośrodka Karta 
pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i  tradycja społeczności lokalnej". 
Wykład odbędzie się 11 maja (środa) 2011r.o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach