Wykład dr nauk humanistycznych Walerii Szydłowskiej -Hmissi pt "Kultura w płynnej rzeczywistości"

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie oraz jego rozważania na temat kultury to wiodący temat ostatniego wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 14 marca 2012 roku nasi słuchacze zebrali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy celem wysłuchania referatu Walerii Szydłowskiej–Hmissi. Prezentacja została wzbogacona o film "Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana" gdzie o Profesorze opowiadają jego najbliżsi oraz on sam. Prelegentka uzasadniała, jak współczesną kulturę determinuje tempo zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości - zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza i postępujący proces globalizacji. Kultura w płynnej nowoczesności jest wezwaniem do rewolucji na temat naszych wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji, które zamiast zbliżać nas do istoty kulturowego procesu, zaciemniają nam jego obraz. Treść wykładu pozwoli nam odpowiedzieć na wiele pytań związanych m.in. ze współczesnym konsumpcjonizmem i tolerancją wobec inności. W dalszej części marcowego spotkania omawialiśmy sprawy dotyczące działalności Uniwersytetu. Prezes Stowarzyszenia Pani Wanda Modzelewska przedstawiła zgromadzonym dotychczasowe działania poczynione przez organizację i zachęcała wszystkich członków do większej aktywności na rzecz Uniwersytetu. 20 lutego 2012 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach. Ustalono dyżury członków zarządu i godziny otwarcia biura Stowarzyszenia w każdą środę miesiąca od 11 do 13 w Bibliotece.