Wykład specjalisty ds. udostępniania NPN Pani Moniki Olszewskiej pt. "... swego nie znacie: Narwiański Park Narodowy”

W środę 9 maja w godzinach południowych w sali Urzędu Miejskiego, odbył się kolejny wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem było to spotkanie z przyrodą, a prelekcję pt. „…swego nie znacie: Narwiański Park Narodowy” wraz z pokazem multimedialnym przygotowała i prowadziła specjalista ds. udostępniania NPN Pani Monika Olszewska. Narwiański Park Narodowy został utworzony w 1996 r. Jego powierzchnia obejmuje bagienną dolinę Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami. Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy system doliny rzeki Narew z bogatą florą i fauną. Dolina Narwi jest osobliwością przyrodniczą w tej części Europy i bywa nazywana „Polską Amazonią”. Dominujące powierzchniowo w Parku to szuwary turzycowiskowe i szuwary trzcinowe oraz roślinność wodna. Wiele zbiorowisk należy do rzadko spotykanych w kraju. Na terenie Parku występuje ponad 600 gatunków roślin a 13 objętych jest ochroną gatunkową. Gniazdują tu trzy gatunki ptaków zagrożonych wymarciem w skali światowej – bielik, derkacz i wodniczka. W Parku znajdują się szlaki wodne „Narwiański Labirynt”, prowadzący przez cały Narwiański Park Narodowy, który można pokonać w 2–3 dni oraz „Kajakiem wokół Kurowa”, umożliwiający zwiedzenie w ciągu kilku godzin jednego z najciekawszych fragmentów Narwi. Pozostałe cztery szlaki piesze i cztery rowerowe przebiegają przez teren otuliny. Przybyłe Panie z dużym zainteresowaniem wysłuchały wykładu i z entuzjazmem przyjęły propozycję wycieczki szlakami naszej „Polskiej Amazonii”.