Uniwersytet Trzeciego Wieku - rok akademicki 2011/2012 zakończony.

Bardzo szybko upłynął kolejny rok nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach. W dniu 13 czerwca b.r. w restauracji „Łapianka” spotkali się słuchacze naszego uniwersytetu, aby uroczyście zakończyć mijający rok akademicki. Wszystkich zgromadzonych gości i studentów powitała serdecznie Dyrektor Biblioteki Pani Józefa Bajda. W swoim wystąpieniu podsumowała trzyletnią pracę działającego przy bibliotece uniwersytetu. Oddając głos Prezes Stowarzyszenia UTW życzyła utworzonemu Stowarzyszeniu dalszego udanego rozwoju. Pani Prezes Wanda Modzelewska skierowała serdeczne słowa wdzięczności do inicjatorów przedsięwzięcia za dobra organizację i wytrwałość w kontynuacji tak wzniosłego projektu, a także słowa radości i nadziei na kolejny rok akademicki oczekując ciągłości we wszechstronnym rozwoju: sfery intelektualnej, duchowej i kondycji fizycznej. Wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w prace sekcji fakultatywnych odebrali tego wieczoru Emilia Jamiołkowska, Teresa Łapińska i Krzysztof Idźkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz Łap Wiktor Brzosko, który wyraził zadowolenie z aktywności i potrzeby działalności Uniwersytetu, a także zapewnił o swojej sympatii i wsparciu, którego UTW szczególnie potrzebuje, by zrealizować swoje plany. Miłym akcentem był występ dwóch solistek z Domu Kultury w Łapach. Podczas uroczystości zostały wręczone okolicznościowe dyplomy wszystkim uczestniczącym w zajęciach studentom. Kończąc wystąpienie Prezes omówiła załażenia programowe i organizacyjne. Za główne cele uznała aktywizację i integrację, dzięki którym wspólnie spędzony czas owocuje w nowe znajomości i przyjaźnie. Życzyła wszystkim zebranym udanych wakacji i zaprosiła do wspólnej zabawy, która trwała do późnych godzin wieczornych. Uśmiech i szczęście nie opuszczało uczestników do ostatnich pląsów, a nasi słuchacze przeżywając drugą młodość korzystają z życia, jak tylko się da.